daphnejouwpersonaltrainer@gmail.com

Contact

Home / Contact

Heb je een vraag of interesse?

Neem dan gerust contact met mij op.
Je kunt mij bellen of contact opnemen via het contactformulier. 

Daphne jouw personal trainer

 • 0652622024
 • daphnejouwpersonaltrainer@gmail.com
 • Verlengde spiegelmakerstraat 8
  Delfgauw

algemene voorwaarde

a) De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

b) Het bedrag voor de overeenkomst wordt per kwartaal of per maand (zie hierboven aangegeven) automatisch geïncasseerd

c) Het aantal uren dat gevolgd moet worden voor de afgesproken abonnement moet binnen de hierboven aangegeven duur hebben plaatsgevonden

d) Afspraken dienen uiterlijk 6 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 6 uur van tevoren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht nog later de afspraak in te halen.

e) Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven. Deze overeenkomst wordt dan weer geactiveerd bij herstel. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e d zodat u niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid e.d is het niet mogelijk uw overeenkomst stop te zetten. Bij een besmettelijke ziekte, denk aan COVID-19 worden de regels van het RIVM opgevolgd.

f) Daphne jouw personal trainer behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contract termijn overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. Gedeeltelijke restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

g) In het geval dat Daphne jouw personal trainer als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichting niet kan nakomen heeft zij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, haar verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Daphne jouw personal trainer de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.

h) De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van Daphne jouw personal trainer.

i) Daphne jouw personal trainer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.

j) De klant is verplicht pijn, onbehagen af abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst. (denk ook aan griep, verkoudheid, etc)

k) Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient de klant schone sportschoenen voor in de zalen te dragen, schone kleding te dragen, een handdoek mee te nemen en handen te desinfecteren voor de start van elke training.

l) Wanneer je een sessie op tijd annuleert dan kan de training op een ander moment worden ingehaald.

m) Opzeggen kan per mail of in overleg met de trainer. Na de minimale 3 maanden is er altijd een maand opzegtermijn bij de eerste van de maand.

De klant verklaart akkoord te gaan met de bepalingen en garandeert dat alle door hem / haar verstrekte informatie op de overeenkomst, juist en volledig is ingevuld.

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

   

  • KVK 60962100